Pobočky Josef Szkandera

Josef Szkandera

Prodej a servis zahradní techniky.

Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka studijních oborů v bakalářských a magisterských studijních programech.

Ústav doktorských studií Obchodně podnikatelské fakulty

Výchova vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti ekonomické teorie při použití moderních matematicko-statistických metod a informačních technologií.

Fakultní odborná knihovna Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka knihovních a informačních služeb se zaměřením na ekonomii, finance, teorii marketingu a managamentu.

Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik

Nabídka teoretické a praktické profesně kvalifikační výuky středního zdravotnického personálu.

Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik

Nabídka studia pedagogických, psychologických a aplikovaných pedagogicko-psychologických disciplín.

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Nabídka výuky v oblasti historie a muzeologie s pedagogickým a vědeckým zaměřením.

Katedra cizích jazyků a komunikace Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka vzdělání v oblasti komunikačních dovedností. Odborná jazyková příprava posluchačů v pěti cizích jazycích.

Katedra společenských věd Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka vzdělání v oblasti společenských věd, hospodářské politiky a správy, veřejné ekonomiky a sociálního managementu.

Katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka vzdělání v oborech ústavního, finančního, správního, občanského a obchodního práva.

Katedra financí Obchodně podnikatelské fakulty

Poskytování teoretického a praktického vzdělání v oborech financí a bankovnictví.

Katedra managementu a podnikání Obchodně podnikatelské fakulty

Poskytování výuky v ekonomické oblasti se zaměřením na teoretický a praktický management.

Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik

Nabídka vzdělání v oblasti veřejné správy, regionální politiky a souvisejících disciplín.

Vzdělávací centrum v Krnově

Nabídka vzdělávacích, jazykových a rekvalifikačních kurzů a akreditovaných programů.

Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Nabídka výukových programů s filologickým a pedagogickým zaměřením na studium angličtiny, němčiny a italštiny.

Matematický ústav v Opavě

Nabídka výuky v oblasti obecné a aplikované matematiky, matematických metod v ekonomice, geometrie, matematické analýzy a učitelství matematiky.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nabídka studijních programů v oblasti hospodářské politiky a správy, ekonomiky, managementu, systémového inženýrství a informatiky.

Slezská univerzita v Opavě

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického zaměření.

Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Nabídka studia v oblasti obecné, aplikované a experimentální fyziky a počítačové techniky a její aplikace.

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Nabídka vzdělání v oblasti výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie a souvisejících teoretických a praktických disciplín.