Muzejní knihovny • okr. Opava a okolí

Slezské zemské muzeum

Veřejná vědecká knihovna se specializací na přírodovědné a umělecko-historické spisy. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků. Nabídka knih z oblasti historie, etnografie, filozofie, sociologie, …

ZAVŘENO (Otevírá v St 12:00)

Muzejní knihovna Valašké Meziříčí

Odborná knihovna obsahuje 14000 knihovních jednotek. Knižní fond v sobě zahrnuje především odbornou literaturu ze společenských a přírodních věd konce 19. a počátku 20. století, dále pak některé odborné časopisy či regionální literaturu.

Knihovna muzea Novojičínska

Půjčování knih se specializací na historii, regionálie a výtvarné umění.

Muzeum Beskyd - Studijní knihovna

Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)