Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.