Věznice

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Věznice a ÚVZD pro výkon trestu OS pro odsouzené muže kategorie dozor, ženy všech kategorií a výkon ochranných léčeb. Kapacita zařízení činí 439 míst.