Ministerstvo životního prostředí • okr. Opava a okolí

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Ministerstvo životního prostředí

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, ovzduší, zemědělského půdního fondu. Dále ochrana pro dohled nad těžbou surovin a další.

Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Úvodní stránka - Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) představují novou webovou storymapu o životním prostředí, které mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v ...

Životní prostředí - Statutární město Opava

www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/zivotni-prost …

Česká inspekce životního prostředí. Informační systém Moravskoslezského kraje. Informační servis ČHMÚ. Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy. Projekt Air Silesia. Integrovaný registr znečišťování. Technické služby Opava. Povodí Odry.

Úvodní stránka - Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz/cz

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) představují novou webovou storymapu o životním prostředí, které mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v ...

Ministerstvo - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/navigace_ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) představují novou webovou storymapu o životním prostředí, které mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v ...

Odpadové hospodářství - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady ...

Organizační struktura - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/organizacni_struktura

Organizační strukturu Ministerstva životního prostředí tvoří ministr, náměstci člena vlády, sekce, odbory a oddělení. Kliknutím na jméno příslušného zaměstnance získáte jeho kontaktní údaje, včetně e-mailu. Grafické schéma aktuální organizační struktury (PDF, 155 kB) Náměstek člena vlády – Mgr. Eva ...

Hlavní stránka - CRŽP

crzp.mzp.cz/portal

Centrální registr životního prostředí (CRŽP) je informační systém veřejné správy, jehož správcem je dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Ministerstvo životního prostředí.Provoz zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí. Slouží pro správu a řízení vybraných referenčních a nadstavbových (doplňkových ...

Národní program Životní prostředí – SFŽP ČR - sfzp.cz

www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-program-zivo …

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice, k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů, k nápravě negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, ke zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevenci prostřednictvím ...

Certifikované osoby - MZP

www.mzp.cz/dco

Oficiální webové stránky Ministerstva životního prostředí ČR. ... Krnovská 2445/84, 747 70 Opava: Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla/Kategorie I : 1327/15: Adamovský Karel: ... Ministerstvo životního prostředí. Vršovická 1442/65 Praha 10 100 10.

Rostislav Poláček - Ministerský rada - Ministerstvo životního prostředí ...

cz.linkedin.com/in/rostislav-pol%C3%A1%C4%8Dek-8 …

Ministerstvo životního prostředí ČR 6/2016 – 12/2020 4 roky 7 měsíc ů. Praha ... Zvěrokruh Opava 2/2015 – 10/2015 9 měsíc ů. chod prodejny ...

Dotace a půjčky - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky

Dotace a půjčky. Na ochranu životního prostředí poskytujeme finanční podporu z celé řady programů, a to jak národních, tak evropských. Všechny programy vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí. Mezi průřezové programy, které naplňují celou řadu ...

IPPC: Domovská stránka

ippc.mzp.cz

Integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl.Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných ...

Revitalizace Stříbrného jezera je téměř dokončená | Opava | Zprávy ...

polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000036837/revita …

Vydáno 22. dubna 2023 8:14, Opava , Katka Geryková. Revitalizace okolí Stříbrného jezera v Opavě, se chýlí ke konci. Stavební úpravy, které trvaly tři roky, skončí za několik týdnů. Více o zatopeném sádrovcovém lomu, který je oblíbeným přírodním koupalištěm, řekne v rozhovoru Romeo Doupal, který je technickým ...

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí - gov.cz

portal.gov.cz/vestniky/9gsaax4

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí. Filtrovat výsledky. Publikováno od Publikováno do Zobrazit výsledky ... Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 4/2023: 97977 01.06.2023 01.06.2023 Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 3/2023 ...

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí - gov.cz

portal.gov.cz/vestniky/9gsaax4

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí. Filtrovat výsledky. Publikováno od Publikováno do Zobrazit výsledky ... Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 4/2023: 97977 01.06.2023 01.06.2023 Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 3/2023 ...

Působnost Ministerstva životního prostředí (Ministerstvo zemědělství ...

eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi …

Působnost Ministerstva životního prostředí. (1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice. a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České republice, b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany ...

Profily zadavatelů - E-ZAK MŽP - MZP

ezak.mzp.cz/profile_display_2.html

Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí. Název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí IČO: 00164801 Adresa: Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10

Dotace a půjčky – SFŽP ČR - sfzp.cz

www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky

Dotace a půjčky. Státní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček. Díky národním zdrojům se dlouhodobě daří podporovat projekty a aktivity z Národního programu Životní ...

Ministerstvo životního prostředí České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C …

Historie. Toto ministerstvo vzniklo v roce 1990, předtím byla péče o oblast životního prostředí rozdělena mezi ministerstvo kultury, ministerstvo vnitra a ministerstvo lesního a vodního hospodářství (v rámci České socialistické republiky).Ministerstvo vnitra před sametovou revolucí neslo krátce název MVŽP – ministerstvo vnitra a životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí (Praha) • Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/349375-ministerstvo-zivotnih …

Ministerstvo životního prostředí. Vršovická 1442/65, 100 10 Praha Navigovat.