Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • okr. Opava a okolí

Národní institut pro další vzdělávání

Nabídka ubytovacích a stravovacích služeb spojených s pořádáním kursů, školení, škol v přírodě a výcvikových kursů ministerstva.

Dům zahraničních služeb

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 11:00)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

MŠMT ČR

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Skoč na obsah Skoč na navigaci MŠMT ČR. Navigace. Ministerstvo. Základní informace; Služby veřejnosti ... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mapa stránek | novinky e-mailem ...

Kontakty, MŠMT ČR

www.msmt.cz/ministerstvo/kontakty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 GPS souřadnice a mapa: 50.085412,14.40441999999996, 50°05'07.5"N 14°24'15.8"E Telefonní ústředna: +420 234 811 111 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Šárka Jílková, +420 234 811 105, gdpr@msmt cz. Prošetřovatel oznámení protiprávního jednání (týká se zaměstnanců ve ...

Služby veřejnosti, MŠMT ČR

www.msmt.cz/ministerstvo/sluzby-verejnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Skoč na obsah Skoč na navigaci MŠMT ČR. Navigace. Ministerstvo. Základní informace ... Jednotná rozkladová komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy . Nahoru. Navigace v sekci. Základní informace;

Metodické pokyny, MŠMT ČR - msmt.cz

sdv.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-s …

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním ...

Metodické pokyny, MŠMT ČR - msmt.cz

sdv.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-s …

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/2020 , kterým se vydává Dodatek č. 2 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a ...

edu.cz - Jednotný metodický portál MŠMT

www.edu.cz

Jednotný metodickýportál MŠMT. Jednotný metodický. portál. MŠMT. Garantované informace. Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o směřování školství, školské legislativě. a metodické podpoře.

Výzkum a vývoj, MŠMT ČR

www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2

Výzkum a vývoj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. Národní portál pro evropský výzkum Velké výzkumné infrastruktury. « ».

256/2021 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o ...

www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-256

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv% …

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Školská reforma. Související informace naleznete také v článku Reforma vysokých škol v Česku. Ve školním roce 2007/2008 se uvolnily učební osnovy pro 1. a 6. třídy a ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.zemedelka-opava.cz/wp-content/uploads/2021/0 …

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, ...

Kariéra na MŠMT, MŠMT ČR

www.msmt.cz/ministerstvo/volna-mista

Kariéra na MŠMT. Proč pracovat na MŠMT? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je otevřenou, transparentní a přátelskou organizací, jež cílí na motivované a vzdělané zaměstnance a zaměstnankyně, kteří usilují o zvyšování kvality vykonávaných agend v zájmu České republiky. Respektujeme individualitu ...

Ministerstvo školství - Aktuálně.cz

www.aktualne.cz/wiki/politika/ministerstvo-skols …

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Aktualizováno 8. 1. 2021 6:00. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení a školy, vědu, výzkum a vzdělávání, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní ...

EU a zahraničí - MŠMT ČR

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy

Zahraniční aktivity ministerstva zahrnují zejména bilaterální spolupráci a koordinaci záležitostí souvisejících s členstvím v EU a v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu, vývoje a vysokého školství, mládeže a sportu, profesních kvalifikací.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | LinkedIn

cz.linkedin.com/company/ministry-of-education-pr …

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | 6 205 sledujících uživatelů na LinkedIn. „Pro život, ne pro školu se učíme.“ Seneca | MŠMT je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v ...

Veronika Macková - Kancelář vrchní ředitelky sekce ... - LinkedIn

cz.linkedin.com/in/veronika-mackova-msmt

Opava. Michaela Štovčíková *** ... stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Roztoky. ... Ministerský Rada (Evropské fondy) ve společnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Hlavní město Praha, Česko. Margita Wagner

Ministerstvo školství – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv% …

Nástroje. Ministerstvo školství může mj. označovat: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Ministerstvo školství a národní osvěty, působící v Československu v letech 1918–1948. Ministerstvo školství, věd a umění ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11

www.zsbnopava.cz/wp-content/uploads/2015/05/meto …

Metodický pokyn. k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, následující jednotný postup při uvolňování a ...

253/2022 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o ...

www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-253

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.zemedelka-opava.cz/wp-content/uploads/2021/0 …

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | ČSÚ

www.czso.cz/csu/czso/ministerstvo-skolstvi-mlade …

Název produktu: Periodicita: Termín vydání: Územní členění: Dostupnost na webu: Poznámka: Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele