Katastrální úřady

Katastrální pracoviště Opava

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě

Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím.