Mateřské školy

Baby club KAČKA z.s.

Baby club KAČKA z.s.

Provozujeme mikroškolku – jesle pro děti od 1 do 4 let. Kolektiv osmi dětí. Pravidelná docházka dopolední nebo celoměsíční. V rámci pobytu v jeslích motivujeme děti: samostatně zvládnout úkol vlastními silami = rozvoj osobnosti, k samostatnému ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

MŠ křesťanská Opava

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky veselého zpívání, sportovní gymnastiky a předplavecké výchovy. Vyučujeme i anglický jazyk. Věnujeme se lidovým tradicích, slezským krojům, dětským kočárkům, pranostikám, dušičkám a galerii ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Opava, Heydukova

Provozujeme mateřskou školu pro 52 dětí s jídelnou. Pořádáme hry na flétnu, zájmové kroužky, logopedické služby a seznamování s angličtinou. Dále pořádáme výlety, tématické dny, karnevaly či sportovní a jiné soutěže.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Rodinná školka Rolnička, s.r.o.

Provozujeme soukromou rodinnou mateřskou školu. Zajišťujeme péči o předškolní děti. Pořádáme různé výlety, exkurze, lyžařské kurzy. Navštěvujeme Zoo a zimní stadiony. Nabízíme také kroužek vaření.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

MŠ Opava, Pekařská

Mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. K dipozici je zahrada s průlezkami, pískovišti a brouzdalištěm. Třídy jsou věkově smíšené.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Opava, Na Pastvisku

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou nabízí kroužek sportovní gymnastiky, výtvarný, hudební, taneční, kurz plavání a veselé pískání na flétnu.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Opava, Edvarda Beneše

Mateřská škola pro 150 dětí s jídelnou. Nabízíme výtvarný, hudební, pracovní, taneční, gymnastický i jazykový kroužek či výuku plavání a bruslení. Pořádáme sportovní olympiády, lyžařské kurzy, školy v přírodě nebo výlety. Zajišťujeme logopedickou prevenci.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Srdíčko Opava

Mateřská škola pro 78 dětí s jídelnou nabízí gymnastické cvičení, výuku angličtiny, hry na flétnu i kroužek keramiky. Současné vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Eliška, Opava

Mateřská škola pro 72 dětí s jídelnou. Zajištění předškolního vzdělávání se zaměřením na zrakové postižení a na vady řeči. Provádění logopedické a pleoptické péče včetně muzikoterapie, hipoterapie, hydroterapie či canisterapie. Nabízíme pro děti saunování v …

MŠ Velké Hoštice

Mateřská škola pro 68 dětí s jídelnou.

MŠ Kravaře

Mateřská škola pro 130 dětí s jídelnou. Pořádáme pravidelné výlety za kulturou a sportem. Organizujeme oslavy svátků, dny dětí nebo narozenin. Hrajeme divadelní představení. Tvoříme ve tvořivých dílnách nebo zpíváme na koncertech pro rodiče.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Kravaře - Kouty

Provozujeme mateřskou školu pro 68 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, tématické dny, zájmové kroužky, vystoupení, různé soutěže či besídky.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Mokré Lazce

Mateřská škola pro 53 dětí se školní jídelnou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký kurz.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:15)

MŠ Rohov

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký kurz.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

MŠ Jakartovice

Mateřská škola pro 55 dětí s jídelnou.

MŠ Markvartovice

Státní mateřská škola pro 60 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek gymnastiky, keramiky, výtvarné výchovy a anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Církevní MŠ Ludgeřovice

Mateřská škola pro 55 dětí se zařazením výuky náboženství a katolického způsobu života.

Mateřská škola Liščata, s.r.o.

Provozujeme soukromou mateřskou školu nabízející hlídání dětí od 1,5 roku s celkovou kapacitou 20 dětí. Program je zaměřen na tělesný i duševní rozvoj.

MŠ Ludgeřovice

Mateřská škola pro 56 dětí se zaměřením na ekologickou výchovu a zdravý životní styl. K dispozici je jídelna. Provozujeme keramický, anglický, taneční nebo plavecký kroužek. Dále nabízíme ekologické aktivity či návštěvy solné jeskyně.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)