Ekologické poradenství • okr. Opava a okolí

MOJE ODPADKY

MOJE ODPADKY

Jsme kolektiv mladých lidí, kterým není lhostejné to, co po nich zůstane. Již několik let úspěšně pomáháme obcím a městům poprat se s odpadovým hospodářstvím, motivovat občany k větší ekologické uvědomělosti a snížit produkci netříděného odpadu na …

139 kmUherčice 339
AZ ENVI s.r.o.

AZ ENVI s.r.o.

Poradenstvím v oblasti životního prostředí, zejména v podnikové ekologii, se zabýváme od roku 2011, kdy tato činnost byla zajišťována pod fyzickou osobou oprávněnou k podnikání – Ing. Radek Klvač. Po několikaleté činnosti byla v roce 2015 založena společnost …

OTEVŘENO (nonstop)

EKOMONITOR – VODNÍ ZDROJE, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

EKOMONITOR – VODNÍ ZDROJE, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje …

Mgr. Adrián Czernik – biologické hodnocení

Mgr. Adrián Czernik – biologické hodnocení

Biologická hodnocení a posouzení, naturová posouzení, biologický dozor staveb, botanické a zoologické průzkumy, posudky na zateplení, úpravy budov OPŽP, IROP (netopýři, rorýsi apod.), záchranné transfery zvířat a rostlin, realizace ochranných …

IMPREG – Jaroslav Raška

IMPREG – Jaroslav Raška

Specializujeme se na sanace staveb napadených biotickými škůdci. Nabízíme chemické ošetření, mikrovlnné sanace, tlakové injektáže – pro likvidaci dřevokazných hub (dřevomorky) a dřevokazného hmyzu (tesařík, červotoč). Provedeme komplexní průzkum a posouzení …

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

EXWIN consult, s.r.o.

EXWIN consult, s.r.o.

Zabýváme se problematikou nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování protokolů o určení …

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Mgr. Zdeněk Frélich

Posuzování vlivů na soustavu Natura 2000. Poskytování poradenství v oblasti ochrany přírody a managementu chráněných území.

EKOTOXA, s.r.o.

Provoz výzkumného, vývojového a expertního pracoviště působícího v oborech životního prostředí, zemědělství i lesnictví.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Marie Skybová, Ph.D.

Poskytování poradenství v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

OBPO

Nabízíme komplexní služby v oblasti životního prostředí. Poradenství v podnikové ekologii, zastupování před orgány státní správy. Zpracování odborných posudků v ochraně ovzduší, vedení a archivace průběžné evidence odpadů. Hlášení do ISPOP.

Ing. Petr Fiedler

Poskytování poradenství v oblasti životního prostředí a ochrany ovzduší.

RNDr. Vítězslav Jiřík

Nabídka hodnocení zdravotních rizik, posuzování vlivů fyzikálních a chemických faktorů prostředí na zdraví.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)