Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany • okr. Opava a okolí

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Vše v oblasti ochrany osob proti pádu na klíč. Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se …

14 kmOstrava - Krásné Pole, Předvrší 846

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

CZ team s.r.o.

CZ team s.r.o.

Pyrotechnické průzkumy před započetím stavebních prací na území s rizikem výskytu nevybuchlé munice, puškařství – opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, bezpečnostní školení se zaměřením na výbušniny, munici a pyrotechniku, realizaci ohňostrojů. Firma …

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního …

Mgr. Dagmar Zlámalová

Komplexní služby na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů referentů. Poskytujeme služby jednorázové nebo formou smlouvy. Veškeré služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

EXWIN consult, s.r.o.

EXWIN consult, s.r.o.

Zabýváme se problematikou nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování protokolů o určení …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Stavební projekce domů – Ing. David Křenek

Společnost Vám nabízí kvalitní projekty rodinných domů za dobré ceny v rychlém zhotovení. Samozřejmě jsme schopni Vám zhotovit i projekty občanské vybavenosti – obchody, restaurace, dále pak výrobní haly apod. Náš tým je Vám vždy plně k dispozici. Naší …

Safety4you s.r.o.

Safety4you s.r.o.

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

AUTO EDU, s.r.o.

AUTO EDU, s.r.o.

Nabídka výcviku řidičů k řízení motorových vozidel v rozsahu oprávnění B a D, zkušební komisař řidičů manipulačních vozíků, bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) pověřen MD ČR, lektor ADR pro školení osob podílejících …

ENERGOM Projekty, a.s.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí. Zajišťujeme: prevenci rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státních kontrolních orgánů, pomoc při pracovních úrazech, školení v BOZP a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Ing. Jiří Sonek

Poradenská, konzultační a zpracovatelská činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Petr Matějek

Poskytování servisu a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vladimír Dubový

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

Bc. David Navrátil

Poskytuji služby pro oblast bezpečnosti práce a požární ochrany včetně kompletního poradenství. Provádím školení BOZP a PO. Zajišťuji dodávky OOPP.

FF BOZP a PO

Naše firma vám pomůže se zvládnutím nelehké a přesto neodmyslitelné součásti podnikání, kterou je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO). Provedeme školení a vnitřní audity, vypracujeme potřebnou dokumentaci, zastoupíme vás při …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Svatopluk Winkler

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize technických zařízení a školení pro manipulační vozíky a zvedací zařízení.

qdq services, s.r.o.

Služby znaleckého ústavu, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a bezpečnosti práce a požární ochrany. Ve všech těchto oblastech disponujeme vysoce kvalifikovanými odborníky a dokážeme tak vedle běžných znaleckých posudků, inspektorské činnosti a …

Ivo Vrbický

Zabezpečování projekční a kontrolní činnosti na úseku požární ochrany včetně zpracování dokumentace PO i základní dokumentace BOZP.

Mgr. Jiří Gacek

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, zpracování dokumentace BOZP a PO, poradenské služby a další práce v oboru.

Jiří Gacek

Nabídka poradenské, konzultační a zpracovatelské činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Mgr. Michal Vitásek

Nabídka komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Pořádání kurzů a školení.

Ing. Zbyněk Číž

Nabídka vypracování požárně bezpečnostních řešení staveb a školící i dokumentační činnosti na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

Team Omega

Monitorování černých skládek, propátrávání objektů v extrémních podmínkách, fyzická ochrana osob, objektů, majetku, detektivní služby, doprovody osob.

ACROBATIS

Nabídka zážitkového vzdělávání v oblasti BOZP a požární ochrany.

KINGSTON Consulting, s.r.o.

Vykonávání stavebního dohledu a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Ing. Walter Hruška

Nabízíme služby a školení v oblasti bezpečnosti práce i požární ochrany, zpracování dokumentace BOZP či PO.

Marek Nawrath

Poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Jan Kuča - Požární ochrana

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. Zpracování dokumentace v PO (směrnice PO, DZP, apod. ), školení v PO (školení vedoucích zaměstnanců, školení preventivních požárních hlídek, apod.), preventivní kontrola objektů.

ESA-CS s.r.o.

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Ing. Jaroslav Mikula

Služby v oblasti požární bezpečnosti staveb. Inženýrská činnost, technický dozor staveb. Koordinátor BOZP.