Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany

SECURITAS ČR s.r.o.

SECURITAS ČR s.r.o.

Váš partner pro komplexní bezpečnostní služby. Zajistíme pro vás fyzickou ostrahu objektů a osob, připojení na pult centrální ochrany, zabezpečení domu, bytu či jiného komerčního objektu, instalaci bezpečnostních technologií, bezpečnostní poradenství i ...

ROLDECO, spol. s r.o.

ROLDECO, spol. s r.o.

Dodáváme velkoobchodně, e-shopem, čisticí prostředky HABLA – speciální čisticí prostředky s dezinfekcí pro průmyslové i domácí využití, jako je výroba nápojů, potravin, gastronomie či zpracovatelský průmysl, se zaměřením na sanitace nápojových cest. ...

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

SIAD Czech spol. s r.o. – TECHNICKÉ A SPECIÁLNÍ PLYNY

SIAD Czech spol. s r.o. – TECHNICKÉ A SPECIÁLNÍ PLYNY

SIAD je jednou z nejdůležitějších chemických společností v Itálii a i v Evropě. Dodává celou řadu průmyslových, speciálních, potravinářských a medicinálních plynů. Působí i v odvětvích spojených se světem plynů: strojírenství, zdravotnictví, LPG a zemní ...

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Vše v oblasti ochrany osob proti pádu na klíč. Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se …

ZAVŘENO (Otevírá v So 00:00)

CZ team s.r.o.

CZ team s.r.o.

Pyrotechnické průzkumy před započetím stavebních prací na území s rizikem výskytu nevybuchlé munice, puškařství – opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, bezpečnostní školení se zaměřením na výbušniny, munici a pyrotechniku, realizaci ohňostrojů. Firma …

Proti-ohni.eu

Proti-ohni.eu

Prodej hasičské a požární techniky. Nabízíme zásahovou techniku, vybavení pro profesionální i dobrovolné hasiče, potřeby pro požární sport, práci ve výškách i na vodě. Vybavení hasičských i terénních aut. Různé druhy hasicích přístrojů. Široký sortiment ...

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního ...

Brzy otevírá (v 08:00)

Mgr. Dagmar Zlámalová

Komplexní služby na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů referentů. Poskytujeme služby jednorázové nebo formou smlouvy. Veškeré služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

EXWIN consult, s.r.o.

EXWIN consult, s.r.o.

Zabýváme se problematikou nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování protokolů o určení ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Stavební projekce domů – Ing. David Křenek

Společnost Vám nabízí kvalitní projekty rodinných domů za dobré ceny v rychlém zhotovení. Samozřejmě jsme schopni Vám zhotovit i projekty občanské vybavenosti – obchody, restaurace, dále pak výrobní haly apod. Náš tým je Vám vždy plně k dispozici. Naší ...

Safety4you s.r.o.

Safety4you s.r.o.

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

HATECH – hasicí technika

HATECH – hasicí technika

Dodavatel sortimentu výstroje a výzbroje pro hasičské záchranné sbory a sbory dobrovolných hasičů. Provozujeme kamennou prodejnu i e-shop. Výstroj, doplňky a technické prostředky pro hasiče – společenské stejnokroje, speciální zásahové oděvy a obuv, ...

Brzy otevírá (v 07:45)

Jindřich Kroker

Revize a oprava hasicích přístrojů, revize a oprava vnějších a vnitřních odběrných míst požární vody (hydranty), periodické zkoušky hasicích přístrojů, prodej a montáž hasicích přístrojů, prodej a montáž hydrantových systémů, prodej a montáž krytů …

AUTO EDU, s.r.o.

AUTO EDU, s.r.o.

Nabídka výcviku řidičů k řízení motorových vozidel v rozsahu oprávnění B a D, zkušební komisař řidičů manipulačních vozíků, bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) pověřen MD ČR, lektor ADR pro školení osob podílejících …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

qdq services, s.r.o.

Služby znaleckého ústavu, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a bezpečnosti práce a požární ochrany. Ve všech těchto oblastech disponujeme vysoce kvalifikovanými odborníky a dokážeme tak vedle běžných znaleckých posudků, inspektorské činnosti a ...

FF BOZP a PO

Naše firma vám pomůže se zvládnutím nelehké a přesto neodmyslitelné součásti podnikání, kterou je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO). Provedeme školení a vnitřní audity, vypracujeme potřebnou dokumentaci, zastoupíme vás při ...

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

ACROBATIS

Nabídka zážitkového vzdělávání v oblasti BOZP a požární ochrany.

Mgr. Jiří Gacek

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, zpracování dokumentace BOZP a PO, poradenské služby a další práce v oboru.

KINGSTON Consulting, s.r.o.

Vykonávání stavebního dohledu a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Brzy otevírá (v 08:00)

Petr Matějek

Poskytování servisu a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ing. Zbyněk Číž

Nabídka vypracování požárně bezpečnostních řešení staveb a školící i dokumentační činnosti na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

Ing. Jiří Sonek

Poradenská, konzultační a zpracovatelská činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Mgr. Michal Vitásek

Nabídka komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Pořádání kurzů a školení.

Marek Nawrath

Poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Ing. Walter Hruška

Nabízíme služby a školení v oblasti bezpečnosti práce i požární ochrany, zpracování dokumentace BOZP či PO.

Vladimír Dubový

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Svatopluk Winkler

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize technických zařízení a školení pro manipulační vozíky a zvedací zařízení.

Bc. David Navrátil

Poskytuji služby pro oblast bezpečnosti práce a požární ochrany včetně kompletního poradenství. Provádím školení BOZP a PO. Zajišťuji dodávky OOPP.

Jiří Gacek

Nabídka poradenské, konzultační a zpracovatelské činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Ivo Vrbický

Zabezpečování projekční a kontrolní činnosti na úseku požární ochrany včetně zpracování dokumentace PO i základní dokumentace BOZP.

Team Omega

Monitorování černých skládek, propátrávání objektů v extrémních podmínkách, fyzická ochrana osob, objektů, majetku, detektivní služby, doprovody osob.

ENERGOM Projekty, a.s.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí. Zajišťujeme: prevenci rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státních kontrolních orgánů, pomoc při pracovních úrazech, školení v BOZP a ...

Brzy otevírá (v 08:00)

Ing. Jaroslav Mikula

Služby v oblasti požární bezpečnosti staveb. Inženýrská činnost, technický dozor staveb. Koordinátor BOZP.

ESA-CS s.r.o.

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Jan Kuča - Požární ochrana

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. Zpracování dokumentace v PO (směrnice PO, DZP, apod. ), školení v PO (školení vedoucích zaměstnanců, školení preventivních požárních hlídek, apod.), preventivní kontrola objektů.