Geodetické a kartografické práce

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Veškeré zeměměřické práce v krátkých dodacích lhůtách a za přijatelné ceny. Specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. …

Ing. Miroslav Pelc

Ing. Miroslav Pelc

Vytvářím geodetické mapové podklady pro projekt staveb, účelové mapování, ověřuji geometrické plány jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr a podílím se na tvorbě geometrických plánů.

Flat and House

Flat and House

Stavební a projekční společnost. Hlavní činnosti: Architektonická činnost – studie novostaveb a rekonstrukcí, návrhy interiérů, dílenské dokumentace nábytků. Projekční činnost – zpracování dokumentací pro stavební povolení, územní řízení, prováděcí ...

MONGEO – geodetické práce

MONGEO – geodetické práce

Kompletní geodetické práce. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Bodová pole (polohová i výšková). Geometrické plány pro rozdělení pozemku. Geometrické plány pro kolaudace RD. Vytyčení hranic pozemků. Vytyčení stavebních objektů, ...

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Katastr nemovitostí – zajišťujeme široký rozsah geodetických služeb v oblasti katastru nemovitostí. Provádíme vytyčení vlastnické hranice, vyhotovujeme geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí i další podklady pro majitele pozemků. Poskytujeme ...

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Připravíme projektovou dokumentaci pro novostavbu, rekonstrukci, adaptaci či modernizaci stavby – dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. …

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

Poskytujeme komplexní geodetické služby, elektronické dokumentace, informační systémy, obchodní činnost a servis, geodetické činnosti.

Michal Černohorský

Nabízíme veškeré geodetické práce, geometrické plány všech druhů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveb, zaměření inženýrských sítí, účelové mapování.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Jaroš Petr – GEOPA

Nabízíme zeměměřické služby v oblasti katastru nemovitostí (geometrické plány v plném rozsahu, vytyčování hranic pozemků a realizace komplexních a jednoduchých pozemkových úprav) a účelová mapování pro projekční činnosti – digitální mapy základního významu. V …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

GEPOS – Ing. Roman Novotný

Geodetické práce – geometrické plány, vytyčovací práce, výškopisné a polohopisné plány, účelová měření. Zaměřování budov (pro kolaudace, úvěry apod.), zaměřování pozemků (pro odkupy, prodeje, darování pozemků apod.), zaměřování rozsahu věcných ...

Ing. Jaroslav Kašlík

Provádím geodetické práce, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic a staveb, polohopisné a výškopisné práce.

GEPOS – RNDr. Vít Balner

Geodetické práce – geometrické plány, vytyčovací práce, výškopisné a polohopisné plány, účelová měření. Zaměřování budov (pro kolaudace, úvěry apod.), zaměřování pozemků (pro odkupy, prodeje, darování pozemků apod.), zaměřování rozsahu věcných ...

Petr Jaroš

Vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic a staveb, polohopis-výškopis pro projektovou dokumentaci, věcná břemena a přípojky inženýrských sítí.

Ing. Štefan Mikulášek

Nabízím služby soudního znalce v oboru geodézie a autorizovaného zeměměřického inženýra. Vypracovávám znalecké posudky a odborná vyjádření při sporných nebo neznatelných vlastnických hranicích pozemků. Zajišťuji semináře v oblasti geodézie pro právníky, ...

Mikroarea, s.r.o.

Poskytujeme geodetické práce, geometrické plány, vytyčovací práce, zaměřování skutečného stavu, podklady pro projekt tématické mapy. Geodetické podklady pro kolaudace. Vytýčení vlastnické hranice, geodezie. Výkon funkce odpovědného geodeta.

Ing. Zdeněk Bambušek - Geoba

Spracování geometrických plánů a geodetické dokumentace skutečného provedení, vytyčování hranic pozemků, polohopisné a výškopisné měření, geodetické práce pro stavbu a projekt.

GISOFT, v.o.s.

Tvorba a nasazování grafických, geografických, projekčních systémů a systémů pro správu technické dokumentace.

Josef Vitásek

Provádíme měření jeřábových drah, regálových zakladačů či geometrií pojezdových kol a mostů jeřábů.

Ing. Radomír Šeda

Nabízíme inženýrskou geodézii, průzkum a zhotovování mapových podkladů pro projektovou přípravu.

GEOPORT, s.r.o.

Poskytování geodetických služeb v oblasti katastru nemovitostí, inženýrské geodézie a pozemkových úprav. Nabídka ocenění nemovitostí.

Eva Dokoupilová

Nabídka geodetických prací. Tvorba geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků.

GeoPráce Opava, s.r.o.

Provádíme geodetické práce, geometrické plány, vytyčování hranic a rozdělení pozemků, vytyčení a zaměření stavby, polohopisné a výškové měření podkladů pro projekty, zaměřování inženýrských sítí, věcná břemena, zaměření skutečného provedení stavby.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Martina Víchová

Nabízím vyhotovení geometrických plánů, vytyčení staveb a hranic pozemků, polohopis a výškopis pro projektovou dokumentaci, zaměření přípojek inženýrských sítí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)